Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěr

 

Naposledy zdravíme všechny příznivce i nepříznivce  české ezoteriky, bílých bratrstev, 21. prosince  2012, energetické medicíny, kvantové homeopatie a tím i její české hlavy, MUDr. Josefa Hrušovského. 

 

Co se událo na stránkách Etika v ordinaci za dobu, co se na nich zdánlivě nic neudálo? Stránky tiše pracovaly a přinesly své plody:  staly se  kontaktním místem pro klienty pražské komety, která začínala jako praktický lékař na poliklinice v Hybernské, pokračovala jako homeopat v centru alternativní medicíny v budově bývalých lázní v Praze 7 a skončila jako "poradce osobnostního růstu" v garáži pro údržbu sanitek na Dukelských hrdinů.

 

S pomocí pacientů pana Hrušovského, kteří nás kontaktovali a měli odvahu a důvěru nám svěřit neblahé zkušenosti s jeho metodou energetické léčby, se nám podařilo nejen potvrdit naše předpoklady a obavy, ale do určité míry i rozkrýt prostředí, z kterého osoba tohoto "mistra" vyrůstá a které jej vyživuje.

 

Webové stránky "Etika v ordinaci" přinášejí nejen obraz "mistra bílého bratrstva" ale pro ty, kteří se o téma limitů a úskalí energetické medicíny zajímají, i signifikantní profil jedné větve příslušníků "současné české ezoteriky." V diskuzích vidíme intelektuální i sociální rozhraní stoupenců české metafyziky, včetně jejich slaboštví, sebeobelhávání a bludů. V jednotlivých příspěvcích můžeme vidět jejich často velice limitovaný rozhled, nepřístupnost k faktům a odpor k pravdě, hraničící s bludařením a fanatismem, který známe z dob církve. Ke lži se pak logicky váže agresivita, s kterou "věrní členové bílého bratrstva pana Hrušovského" napadají ty, kteří suše konstatují, že se jedná o partu mentálních a fyzických mrzáků, kteří tančí rej smrti na Voldemortově bále. 

 

Stránky představují nejen tuto konkrétní větev současné české ezoteriky, ale její prolínání s větvemi ostatními. Ať už se jedná o světu uzavřené ordinace psychotroniků, mistrů channelingu, regresních terapií či léčení paprsky, až po otevřené ezoterické festivaly a semináře kosmických světů - tam všude můžeme sledovat stopu "mistra" i jeho apologetů. Česká ezoterika a léčitelství je  jedna malá vesnice, v které se všichni navzájem znají a v které nikomu nejsou neznámé ani praktiky MUDr. Hrušovského.  Postoj a stanovisko léčitelů a ezoteriků k metodám pana Hrušovského zmíníme v závěru v seznamu zdrojů, s jejichž pomocí stránky vznikly. Zřejmě nebude  překvapením, že  v podstatě pouze rozvíjí "escapismus newagistů", který známe z jejich postojů k jakémukoli jinému problému, před kterým utíkají do přítmí "tajemna".

 

V této době již web Etika v ordinaci nejen že zná celá Praha, ale mj. až z Dánska jsme obdrželi díky za "velmi zajímavou diskuzi,"  z USA jsme od jednoho bývalého pacienta dostali informace o tom, co by se dělo v jejich právním řádu a více asi od stránek už očekávat nemůžeme. Je tedy možné stránky konzervovat v této podobě. Dále se budeme věnovat tématu samostatně - tedy energetické medicíně a právům jejich klientů na mentální, emocionální, sociální a sexuální integritu a to v samostatném projektu, který bude zveřejněn později.

 

V korpusu celého projektu zůstává ležet fakt, že v české medicíně, myšleno v celé historii českého lékařství, existovalo, nepochybně existuje, a pohříchu existovat bude, mnoho lékařských fušerů, zvrhlých deviantů, ziskuchtivých podvodníků i bludařů a bláznů. Jako příklad si stačí připomenout "MUDr. Bartáka". Jen málo z nich se však dopustilo těžkého ublížení na zdraví pacienta, a to zcela záměrně, při plném vědomí a přímo z ordinace tak, se ho dopustil a nadále hodlá dopouštět Josef Hrušovský. V marné snaze zakrýt a konzervovat své praktiky, kterými na jedné straně nepochybně "léčí a uzdravuje," současně však "svazuje a manipuluje" a především okrádá své klienty a následně posluchače. Ještě méně pak v celé historii českého lékařství existuje případů, kdy se lékař, tedy člověk, který složil Hippokritovu přísahu, pokusil svého pacienta zabít. Navíc za to, že jej v dobré vůli a s otevřeným srdcem opozornil na jeho selhání a hloubku jeho pádu. A který ke svým úkladným záměrům zneužil právě připoutanosti a závislosti svých pacientů a posluchačů, jejichž vědomí a vůle je spoutaná praktikami z jeho ordinace, proti kterým jeho pacient právě vznesl svou námitku.

 

Popis metody likvidace lidské bytosti s pomocí "energetické medicíny" nechme na projektu "Pán strachu", který pracuje z podklady z webu, a na odbornících, kteří se k ní vyjadřují. Na tomto místě pouze zmíníme její motiv a prostředí, v kterém k němu mělo dojít,  protože se týká existence těchto stránek a úskalí, kterými procházely.  Co je tedy pro pana Hrušovského tak důležité, že je schopen dopustit se zabití svého pacienta? Co se snaží skrýt?

 

Jako odpověd citujeme dopis přítelkyně jedné pacientky pana Hrušovského, která se na nás obrátila poté, co její celoživotní kamarádka, na kterou "pan doktor" ráčil popatřit, začala šílet. S dotyčnou pacientkou jsme se setkali, slova své přítelkyně potvrdila, její identitu neuvádíme, zde jí říkejme Zuzana. Jedná so o opakovaný příklad zneužití nemoci a strachu matky nemocného dítěte  formou melánže původně čisté metody homeopatie plus bílé a černé magie.

 

Zuzana se, na tehdy ještě "homeopata" pana Hrušovského, obrátila s opakovanými angínami a kašlem svého malého syna. Když se léčba, na kterou se pan Hrušovský specializuje už z doby, kdy pracoval na plicním oddělení na bývalé poliklinice v Hybernské ulici, nedařila, vyslechla si obligátní informaci, že za nemoc svého dítěte může matka. A že v tomto případě dohled nad nimi bude pan doktor vykonávat osobně a to u ní v bytě.

 

Krátce poté, co se pan doktor stal ranním a nočním návštěvníkem jejího bytu, se rozpadlo nejen její chatrné manželství, ale záhy se začala  rozpadat i její mentální a emocionální integrita. Tento případ uvádíme ne z důvodu, že dokumentuje metody "invazivní léčby" doktora Hrušovského, ty už jsou zachyceny v diskuzích na webu, ale přítelkyně pacientky zachytila i nutkání evangelizace zvrácenosti,  kterých se "pan doktor" sám stal obětí a prostředkem. A co je důležité - které jsou jeho metodou, která stojí za jeho zázračnými zdraveními.

 

"Slib černým andělům něco, co nepotřebuješ. Třeba nějakou emoci. A oni ti za to pro tebe udělají to, co potřebuješ."

 

Zuzana tuto laskavou nabídku lékařé svého syna odmítla, nicméně nadále v nočních můrách odháněla polozvířecí entity skákající po její posteli a těle (tento symptom jsme u jeho pacientek dokumentovali opakovaně), o Štědrém dnu se fyzicky zhroutila v koupelně a nebyla schopná se hýbat, a její celková rozlada vyústila v den, kdy s dítětem v autě vjela do křižovatky na červenou. Pan doktor její výzvy na ukončení "vztahu" nerespektoval a v časných raních hodinách, před otevřením své ordinace, se nadále dobýval do jejího bytu, zatímco po Praze se nechával vidět se svými oficiálními partnerkami - rovně pacientkami. Vazby na něho se Zuzana není schopná zbavit dosud, ani o to příliš neusiluje - to je další sympton, který je typický pro takto napadené pacienty. Staly se obětí manipulace s vlastní vůlí, tedy metody, kterou tento lékař zázračně udzravuje a současně svazuje své pacienty.

 

Další pacientka, která "nevyhověla" nám svěřila své sms, v kterých ji pan doktor ze své ordinace žádá o orální sex. Další pacientka vyprávěla o těžkých záchvatech po návštěvě jeho ordinace a agresivitě, se kterou se setkala, když na ně lékaře upozornila.

Je více než zřejmé, že v jiné době by hlava pana "doktora" Hrušovského, visela v koši z Mostecké věže.

V této době visí je obraz na internetu.

 

A právě o tyto stránky panu Hrušovskému šlo a právě ony byly oním motivem, který stál za energetickým útokem, který měl zlikvidovat jejich autory. Jeho cílem bylo stažení stránek Etika v ordinaci z webu tak, jak dosáhl smazání původní diskuze, kterou na svých stránkách otevřel "janoch borec". A co je pro nás podstatné, k tomuto energetickému útoku se pan Hrušovský neuchýlil sám, ale použil pro něj koncentrovanou energii  svého "bratrstva světla" a to na  své seanci v kostele Šimona a Judy. Na audio stopě přednášky, kterou nám předali jeho dnes již bývalí posluchači slyšíme, jak pan Hrušovský hřímá na adresu autorů stránek Etika v ordinaci výkřiky: "Sundat!" "Dám to všem", "Krysa."

 

Kromě toho že je zjevné, že máme co dočinění s těžce nemocným psychopatem, který ztratil odstup od svého vlastního stavu, audio záznam jeho přednášky však dokumentuje i něco jiného  - podstatnějšího:  pan Hrušovský v kruhu svých příznivců v kostele Šimona a Judy,  k udržení svých nízkých a ziskuchtivých cílů,  vzývá satana. (viz audiostopa). 

 

Videostopa, která je uvedena hned vedle audiostopy, na které pan Hrušovský pronáší

"Já jsem Sanat Kumara a Satan Maraku",  pak přináší ilustraci či animovanou metaforu "Satana Maraku. Tato animace stažená ze stránek jedné americké satanské sekty není pouhou ilustrací - je určena především těm, kteří "vědí".

 

Fotodokumentaci tvářů posluchačů pana Hrušovského, kteří se těchto seancí účastní i tehdy kdy vědí, že je jejich životní esence zneužívána k energetickým útokům proti nesouhlasným pacientům jejich mistra, máme rovněž k dispozici. Stejně tak nám do schránek připutovalo účetnictví pana Hrušovského,  jeho vklady na účty v bankách od roku 2005, z kterých vidíme, jak se dají tímto způsobem vydělat doslova milony korun a současně - pod ochranou satana - je nedanit.

 

Tyto informace však nepoužijeme ani ve studii ani na webu, jehož diskuzi tímto uzavíráme. Máme je k dispozici pouze pro případ, kdyby se kauzy "doktora" Hrušovského ujala Policie ČR, na kterou se někteří jeho klienti obrátili, stejně jako na Lékařskou komoru. Jak bylo řečeno, projekt "Etiky v ordinaci" je určen  těm, kteří se do osidel velkého pražského mága dostali. Proto, že jsou nemocní. Či jsou nemocní jejich děti. "Pán strachu" pak představuje kódovanou cestu, jak se z osidel "pana doktora" dostat ven. Cestu, kterou jsme sami prošli a kterou jsme se dostali k "pravdě, která nás osvobodila".

 

Díky této pravdě víme nejen, co pan doktor udělá, až mu do mailu spadne odkaz na stránky s tímto textem, ale i jaký bude konec jeho dnů.

A ostatní nás nezajímá.

 

 

 

 

 

 

Ve chvíli, kdy stránky uzavíráme, je třeba poděkovat těmto konzultantům:  

 

Lékařům: Autorům stránek poskytly o "panu doktorovi" informace jeho kolegové  z řad lékařů, homeopatů,  léčitelů a  ezoteriků, jejichž informace s jejich svolením zveřejňujeme v sekci "zdroje". Jak lékaři tak homeopaté se distancují od jeho praktik upozorňují klienty na toto: Pokud panu Hrušovskému zemře pacient/klient, či je mu způsobena těžká újma, například psychická, tak se od nich lékaři distancují, protože tímto webem jsou informováni o tom, jaká rizika jsou spojená s metodou "léčby" pana Hrušovského, jaká je tato metoda a jaké jsou zkušenosti jeho klientů s ní.

 

Homeopatům: Otevřený dopis s kontakty a jmény obou českých homeopatických komor, tedy České lékařské homeopatické společnosti a a České komory lékařské homeopatie, najdete v rubrice Homeopaté a lékaři. Myslím že pro nikoho nebude překvapením, že obě se od metody pana Hrušovského striktně distancují a před jeho "homeopatií" studenty s plnou vážností varují. Těm z vás, kteří v ordinaci pana Hrušovského opravdu hledali homeopatii a místo ní tam nalezli nemocného, uspěchaného, zmateného a agresivního Sanata Kumaru, nabízí předseda České lékařské homeopatické společnosti pomoc. Temnou postavu pana Hrušovského zná, má i zkušenosti s následky jeho léčby a nabízí těm, kdo se po jeho konzultacích cítí být "mimo" aby se u něj přihlásil. Především se jedná se o pacienty, kteří delší dobu prožívají stavy exitace, návaly "cukerínové", mělké a ničím nepodložené "radosti", ztrátu kontaktu s realitou,  konflikty na pracovišti nebo v rodině, stavy sociálních izolace, tíživé noční můry, tlaky v oblasti hrudní páteře, sevření a bolesti v oblasti ledvin, zrychlenou srdeční činnost, bolesti velkých kloubů, otoky mízních uzlin - především v krku (osa hypotalamus/hypofýza/ nadledvinky), u žen klasické "šimrání v podbřišku", u dětí stavy podobné laryngitidě, stíženou možnost soustředění a kolísání zdravotního stavu, kdy krátkodobé úlevě předchází pocit nesnesitelného zhoršení,  dále stavy, kdy myšlenky klientek často a bezdůvodně (především ráno a večer) míří k osobě "mistra".

 

Léčitelským svazům: Ti na rozdíl od lékařů o homeopatům nenabízejí nic. Čeští léčitelé pracující s energetickou medicínou nemají žádný výmahatelný interní etický kodex, pracovní a ani právní rámec, či alespoň seznam spotřebitelských práv, která se vztahují na jakoukoli jinou placenou službu. Hlava českomoravských léčitelů pan Bažant pouze konstatoval, že osobu pana Hrušovského zná a že se od něho svaz rovněž distancuje jako od "neřízené střely," ovšem léčitelé samotní nejsou schopni zaujmout k těmto případům žádné stanovisko ani žádnou akci. Na jedné straně se potýkají s legislativou, která alternativní metody staví mimo zákon, na druhé straně nedokáží uvést v život žádnou garanci ani metodiku, jak zabránit jejímu zneužívání, které jsme zdokumentovali v případě Josefa Hrušovského. Každopádně obchod s lidskou nadějí kvete a ani jedna léčitelské asociace se tímto základním vztahem klienta a ezoterika nezabývá. Proto v této šedé zóně najdeme jak psychopaty a devianty, tak  bosé tetky z maloměstských sídlišt převlečené za víly, které z balkónu vzývají Archanděly Uriely a zkasírují vás  stejně spolehlivě, jako mistr a místo účtenky vám na cestu domů zabalí čmáraninu automatické kresby. V tomto zmatku je samozřejmě možné vše.

 

Lize lidských práv Brno, konkrétně  JUDr. Zuzaně Candigliotě, jejíž obdivuhodný záběr činností zahrnuje aktivity od právní ochrany odpůrců povinného očkování či porodů v nemocnici, přes kauzy šikany ze strany policie nebo korupce státní správy.  Jejím základním doporučením pro potencionální a zodpovědné pacienty pana Hrušovského jsou odkazy na právní předpisy, podle kterých má pacient právo znát metodu, kterou je léčen dříve, než je na něho uplatněna. Musí s ním být konzultována a je třeba, aby byla ověřena, monitorována a kontrolována.

 

Naposledy děkujeme všem zneužitým pacientkám, milenkám a ženám, bývalým přátelům,  i kolegům MUDr. Hrušovského za poskytnuté informace ke konkrétním případům. Vybrali jsme z nich několik příběhů  a sestavili  projekt nazvaný "Pán Strachu". Jeho pilířem jsou syrové, autentické výpovědí zneužitých pacientů pana Hrušovského, kteří uvízli v osidlech praktik, které jsou destruktivní nejen pro jejich zdraví a jejich soukromý život, ale především pro jejich duši.  V této chvíli necháváme informace zrát a fermentovat pro jejich další použití. Mj. i z důvodu, abychom eliminovali jakékoli osobní postoje, názory či emocionální angažmá.  Až přijde čas, stránky Etiky v ordinaci poslouží "Pánovi strachu" jako marketingové zázemí, jako formální rámec "rozhoru v rozhovoru" "světu uvnitř světů", tedy tak, jak byly od počátku zamýšleny.

Máme čas. 

 

 

Autoři projektu:

 

U zrodu stránek stála komunikace pana doktora s  jednou svou pacientkou: ta se jej v březnu 2010 písemně na adrese sanat.kumara@seznam.cz dotázala, přesněji úpěnlivě jej žádala, aby jí vysvětlil, z jakého důvodu se od doby jeho osobní návštěvy v jejich domě v lednu 2006, k němu cítí být dlouhodobě a bez dalšího osobního kontaktu emočně a eroticky vázaná, proč má problémy v partnerském vztahu, proč se dostává do sociální izolace, proč prožívá stavy dezorientace a těžkých depresí, které před jeho návštěvou neznala. V tomto velice slušném dopise citovala stanoviska jeho dlouhodobých pacientů, kteří s ním na rozdíl od ní přicházejí do styku: (mj. Jarmily Čeňkové z Říčan) i jeho kolegů lékařů a terapeutů (MUDr. Branislav Sukenik, Janko Pevný), kteří se proti jeho metodám ostře vymezují. Reakce pana doktora byla jediná:  energetický útok na tuto pacientku a jejího muže. "Posílám sílu. Více pro vás a pro vaše přátele udělat nemohu".

 

A právě v té době se rozběhlo pátrání po dalších obětech a metodě tohoto "lékaře".

V době sociálních sítí jsou autoři stránek snadno dohledatelní: Tomáš Hradecký, který je přítelem napadené pacientky, má své stránky na Face Booku, jako hudebník má uveden i seznamy koncertů. Mimochodem byl několik měsíců i dodavatelem pana Hrušovského, čili osobně se znají.  S Tomášem po celou dobu spolupracoval léčitel Slávek Plachý, kterého pan Hrušovský ve své ordinaci přesvědčoval o tom, že se znají z dob a prostředí kolem Ježíše Krista.  Redakcí stránek se zabývala publicistka Šárka Dittrichová, (listicky.estranky.cz, ekovesnice.cz, co-housing.cz), a nadplk. Karel Fencl, rovněž bývalý pacient Hrušovského a otec jedné z napadených pacientek.

 

Byl to zajímavý projekt a jsme rádi, že jsme se jej mohli zůčastnit.

Je to poprvé, kdy v této zemi vznikl přímý a otevřený vhled do myšlení a života lidí, kteří se v České republice vydávají za "Bojovníky světla". Při bližším pohledu za nimi najdeme partu poplašených a popletených lůzrů, divokých podnikatelů, otevřených příživníků, kteří mezi sebou kryjí perverty, černé mágy a vrahy. 

A které pevně a zřejmě navždy spojuje  jediné - strach. 

 

 

 

Tomáš Hradecký tomashradecky432@gmail.com,

Slávek Plachý dobroslavplach@gmail.com

Šárka Dittrichová, sarka.dittrichova@volny.cz

Karel Fencl, fencl.karel@email.cz