Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. strana

 Tomáš Hradecký                                                                                  23.2.2011

Vážený pane Janochu.

Dovolte nám zareagovat na poslední příspěvek z rubriky dopisy od vás na adresu Josefa Hrušovského:

 „4.6.2010 Dobrý den pane Janochu,chtěla bych Vás poprosit o uveřejnění mého příspěvku do kategorie názorů na léčbu p. MUDr. Hrušovského. Vám se sice podepíšu, ale přála bych si, aby jste jej uveřejnil anonymně. … Jenom mi ubližoval. Náramně se při tom bavil, protože já jsem mu za to ještě platila. Pomohli mně nakonec jiní. Bůh mě asi má rád, i když jsem byla tak hloupá.“

Byli jsme s manželkou upozorněni na stránky s částí komunikace o J. Hrušovském a dovolte, abychom se připojili s drobnými postřehy.

K jeho léčení, jakkoli homeopatii považujeme za velmi propracovaný a účinný systém, můžeme říci, že mně ani ženě (a dalším čtyřem známým) buď pomohl na chvíli, nebo nepomohl vůbec, známe I jeho bývalé klienty, kterým doslova uškodil. Ale to teď není podstatné, proto nepíšeme. Tento  vzkaz je reakcí na slova ženy, která uvádí : „…zjistila jsem… že si pan doktor se mnou jen hrá… a náramně si při tom bavill“. Tady jsme chvíli zaváhali, protože ono „jenom mi ubližoval“ takto obecně může znamenat cokoli, ale vzhledem k tomu, že žena se nepodepsala domníváme se, že se jí toto „hraní“ příliš nezamlouvalo a že je možné, že se stydí o něm říci více a že je také možné, že je žen s takovouto zkušeností více.  Dovolte tedy, abychom – především k onomu „hrál si se mnou“ uvedli své vlastní informace a zkušenosti s Josefem Hrušovským.

Co mně  jako muže na léčbě pana Hrušovského zaujalo především, byly sms zprávy, které posílal mé ženě. Na oko se stále stavil a staví jako můj přítel, na druhou stranu po celou dobu co se známe, usiloval o mou ženu. (písemnou korespondenci na toto téma máme uloženou, pokud se najde někdo s podobnou zkušeností jako my, rádi ji ukážeme, dosvědčíme, předložíme, stejně tak jako další svědky, kteří přišli do styku či léčili ženy, které byly žačkami a pacientkami a současně sexuálními partnerkami pana Hrušovského a to I v době jeho překotného manželství v roce 2007.)

Když jsem se o toto téma  začal více  zajímat zjistil jsem, že v současné době jde po Praze o Josefu Hrušovském hlas, že je to „vyhlášený pražský úchyl“. Nejen mezi pacientkami ale především kolegy terapeuty. Kdo chodí na jeho přednášky déle, dokáže  vyjmenovat dlouhou řádku žen, které prezentoval po svém boku jako své partnerky či manželky či matky svých dětí a právě ty  by naší anonymní klientce (ale I nám) na téma „hrál si se mnou“ mohly poskytnoutvelmi zajímavé svědectví. Při hlubším pátrání bychom totiž všichni společně přišli na to, že některé  jeho  sexuální partnerky zcela zjevně patří do péče psychiatra a o vztahu s ním vypráví věci, které nejenom že nejsou obecné jako ve výše zmíněném citátu, ale právě pro své detailní podrobnosti jsou prostě … šílené. Pokud tyto ženy mají pravdu, je to strašné. Pokud nemají, je to ještě strašnější. Každopádně  informace o tom, že jim pan Hrušovský implantoval přesvědčení, že jeho dcera je Kumara stejně jako  Marylin Monroe a že on sám je Sanat Kumara, který přišel spasit tuto planetu, by si nikdo, kdo jej intimně nezná nevymyslel. Tím v žádném případě nezpochybňujeme samotnou metodu ať už je to homeopatie, nanebevzetímistři, paprsky, zářící kvanta - atomy natož pak Ježíše Krista – ovšem s těmi má počínání pana Hrušovského ne vždy přímou souvislost.

 Pokud se chcete dozvědět pravdu a ověřit si, zda tyto ženy lžou či jsou skutečně jeho obětí, nezbyde vám nic jiného, než zeptat se přímo jeho. Tedy přímo na něj jsme se obrátili s těmito svědectvími a později jsme se jej zeptali na to, co je to vůbec za osoby a co nám k tomu může říci. Pan Hrušovský v žádném případě jejich existenci ani pravdivost jejich tvrzení nevyvrátil, naopak bez mrknutí oka, bez stopy pokání či viny odpověděl, že tyto ženy (a všichni ostatnívčetně léčitelů, kterým se svěřily) patří do blázince a dál o tom, (např. jaký podíl na tom, že patří do blázince má on) odmítl diskutovat. Fakt, že tyto zjevně nemocné ženy  jej kdysi na počátku jejich vztahu zřejmě vyhledaly právě na základě jeho tvrzení že je Sanat Kumara a domnívaly se tak (stejně jako jiná pacientka o které budeme hovořit níže) že  jejich trpící duši může pomoci, a které se místo pomoci dočkaly toho, že je pan Hrušovský na mnoho způsobů zneužil (ať už  skutečně sexuálně, nebo  „jen“ jako posluchačky svých blábolů), tak tento fakt si  „pan doktor“ již dávno za závažná a prokázaná obvinění vyloučený z lékařské komory, vůbec nepřipouští.  Sexuální život velmistra je   mezi jeho „věrnými“ prostě tabu.  Jako v každé sektě. A my chceme ukázat, že s nikým jiným, než se svými „věrnými“ pan Hrušovský do styku nepřichází.

Pokud každý jeden z vás otevře a uvolní svou mysl a emoci nebo pokud se necháte zasvětit do systému Reiki (s kterým pan Hrušovský v 90 letech u Mari Hall jako mnozí z nás začínal) a jako každý hledajícící pokud postoupíte do jakéhokoli dalšího systému jako je Ra Sheeba či Shamballa či Kristovo žezlo, či Haja Luz etc. (s kterými pokračoval), začne I vámi a I z vás proudit „síla“ ono „boží eso“, o kterém na svých přednáškách Josef Hrušovský hovoří jako by jej vymyslel a za které mu jeho žáci, (ze 75 procent právě ženy, navíc velmi často většinou samoživitelky, které v jeho pozemské „misi“ hrají onu smutnou roli chudých vdov) přinášejí celá léta svou biblickou poslední zlatku. A to jak do ordinace, tak na jeho nekonečné přednáškové cykly o ničem a o všem. „Zaslouží si dělník mzdy své“ to je bez debat, ale přece jen pohled na to, jak si za tyto krejcárky tento Sanat Kumara vydržuje svou stáj nejen nákladných automobilů a  živých koníčků,  ale I  klisniček, kterým z těchto často posledních zlatek  platí dovolené v exotických rájích, příliš s jeho spasitelskou misí nekonvenuje. „Chudým brát a bohatým dávat“ nedopovídá konceptu skutečné „Síly“, ale spíše skutečné zbabělosti. 

Ovšemže žádný člověk není jen bílý nebo černý a to stejné platí I o panu Hrušovském.  U něho je tato černobílá polarita (onen svár mezi Kristem a „dravcem“ uvnitř nás) pouze zesílena jeho poznáním zákonitostí, jak modulovat a příst primární energii. Tato zdatnost, která se velmi rychle rozšiřuje I na ostatní, bude v brzké době přístupná I Vám a tak bez dlouhého povídání přímým vhledem uvidíte to, o čem zde píši. A to I navzdory jeho černým magickým štítům, za kterými se zbarikádoval již ve svých dávných vtěleních a které mu velmi brzy nebudou k ničemu, protože nebude to dlouho trvat a uvidíme své skutečné záměry a veškeré skrývání, které je tak charakteristické pro tuto dobu, se rozplyne. A tak uvidíme všichni, že pan Hrušovský není ani jenom hodný ani jenom zlý, jenom když je zlý, tak je zlý hodně. 

Co však já osobně chci říci na adresu citovaného povzdechu jedné z pacientek. Vlastně pardon, slovo pacientka už pan Hrušovský nemůže používat, tedy klientek. Já sám, říkejme tomu  „reikuji“. Občas. Vedle práce, jen na požádání a výhradně zadarmo.  Ale už I tak mám klienta, který se mi stal oddanější doslova víc než  pes.   Nedávno si dokonce vyžádal moji fotku, aby ji mohl mít stále u sebe. A to podotýkám, že jsem mu nijak zvlášť nepomohl – v podstatě žádný terapeut nikomu nikdy nepomohl, však víte, pomoci si musíte vždy sami. V tomto případě se jedná spíše o „doprovázení“ kdy jej  během našeho “rozmlouvání“ vyvedu z jeho souřadnic a dám mu odpočinout od jeho rolí a programů (aniž bych příliš zasahoval do jeho matrice, protože toto na rozdíl od pana Hrušovského nepovažuji za léčbu, ale za vlezlost). Proč o tom ale mluvím.  Dovedu si představit, že kdyby o mě kdokoli  řekl křivé slůvko, byl by tento můj horlivý stoupence schopen odpřísáhnout, že jeho autor je nactiutrhač a ďábel a byl by se schopný za mě bít do krve a to bez toho, aniž by vůbec pochopil, kdo jsem a co to vlastně dělám. Počínal by si prostě přesně tak, jako nadšený stoupenec Josefa hrušovského Lukáš Severa, který nepřímo označil               , která  na vašich stránkách citovala, jak před ní  Josef Hrušovský otevřel jeden ze svých přívalů vulgarismů, za které se nemusí stydět ani poslední hulvát z kanálu (a které my, kteří pana Josefa již nějaký čas známe velmi dobře známe a paní doktorce je rádi touto cestou svědčíme). Tento Lukáš Severa neváhal naznačit, že paní                 je jistě sám ďábel, že to cítil v břiše a poněkud neuroticky se při tom zaklínal „ve jménu nazemivzetých Mistrů mé maminky a mého tatínka, Mistra El Morya (mistra modrého paprsku Boží vůle), nanebevzetého Mistra Ježíše Krista a Mistra Archanděla Lucifera“, kteréžto vzývání je už samo o sobě poněkud tristní zážitek vůbec přečíst natož pak představa pouštět se s takovýmito „pacienty“ a „žáky“ Josefa Hrušovského vůbec do diskuze.

 A proto nyní využíváme toho, že jsme dva, že se máme rádi, že se panu Hrušovskému nepodařilo nás rozdělit svými magickými zdmi které mezi nás stavěl ani dalšími moc ošklivými programy, ale že si právě díky zkušenosti s ním a jeho metodami umíme představit ženy a dívky, které trpí v literatuře mnohokrát popsaným symptomem „zneužití v lékařské ordinaci“ a nyní se (díky hrubosti a bezcitnosti těch, kteří je zneužili, ignoranci a tuposti okolí, které bývá často jen zvědavé a slídivé, místo plně účastné a I díky citovaným „věrným“ Lukášům Severům) odsuzují sami sebe za něco, čeho se ve skutečnosti staly obětí. A nyní třeba mlčí jen proto, že nechtějí být těmito nešťastnými „lukáši“  navíc prokleté a panem doktorem označené za nevyrovnané či přímo bláznivé hysterky. Jak se vyhnout úskalí „tvrzení proti tvrzení“ a oddělní zrna skutečné pomoci od plev cynického zneužití? Místo složitého posuzování těchto nejednoznačných  případů zasazených do  černobílé situace, nabídneme malý dotazníček. Měl by nám všem pomoci odpovědět na otázku, jak vyhledat svého terapeuta.

Práce člověka, který je současně lékařem i duchovním rádcem,  který pracuje právě s výše citovanými lidmi (čti ženami), kteří v něj mnohdy zcela nekriticky a oddaně vkládají naděje a který pracuje s informacemi a silou, která je běžným lidem skryta (spíše momentálně nedostupná) vyžaduje vysoký morální kredit. A s pomocí jednoduchých otázek budeme hledat odpověď zda terapeut, o kterém je řeč, tedy Josef Hrušovský, tímto vysokým morálním kreditem disponuje. Budeme v závorkách rovnou nabízet naše odpovědi tak, jak jsme čerpali z prokazatelných svědectví, ale Vy si můžete dosadit své vlastní.

 Jak vámi zvolený terapeut a nosič velkých pravd nakládá se svými penězi? Zda právě nepatří k těm, kteří chudým berou a bohatým dávají. Zda svým životním stylem žije v souladu s tím, co je pilířem „jeho“ učení. Například je všeobecné známo, že Josef Hrušovský přímo nenávidí Evropskou unii. Přitom přestože na svých přednáškách na ni dští oheň a síru (k čemuž mu mimochodem chybí jak kvalifikace, tak minimální zkušenost či kontakt) tak před jeho ordinací stojí německá Audi  a v garáži anglický Range Rover kterému říká „archimboldo“. Rozhodně tedy není „investičně a názorově“ konzistentní, čili česky řečeno: něco jiného říká a něco jiného dělá. Stejně jako je nekonzistentní jeho volání po rovnosti lidí (a jeho již těžko skrývaná nenávist vůči všem, kteří ve svém životě dosáhli nějakého postavení a to bez rozdílu o kkoho se jedná) , které neodpovídá jeho  nákladným a četným dovoleným hrazených z peněz těch, kteří u něj místo vlastních dovolených překupují informace, které on jinde získal zadarmo. (viz dále)

Podívejte se jak vypadá jeho rodina? Člověk, který vám kdekoli, tedy I v „ordinaci“ položí otázku: „Jaký je váš sexuální život?“ musí být ochotný a schopný stejně upřímně odpovědět na : „Děkuji pane Hrušovský, a jak vypadá ten Váš?“ Je to stejné jako s těmi penězi. Čili chová se tak, jak mluví? Nelže? Nepodvádí? Nezneužívá? Nemanipuluje? Netrápí? Čili jinými slovy: vyrůstají jeho děti v harmonické domácnosti? Jak si vedou ve škole? Jaký mají ke svému otci vztah? Pokud zde byl nějaký rozvod či rozchod, jak probíhal?   Obešel bez soudů a vzájemného podřezávání krků? Na tyto všechny otázky máte v ordinaci svého terapeuta právo. A dvojnásobně v ordinaci „alternativního“ terapeuta, který je takzvaně mimo veřejný dohled. Kolik z nich už se dostalo do vězení právě proto, že jim tyto otázky jejich pacientky nepoložily.  A pokud neodpoví nebo odpoví vyhýbavě či neúplně, klidně se jako myinformujte zcela bez rozpaků (jde o vaše zdraví a „duši“)  u bývalých partnerek vašeho budoucího terapeuta (v případě pana Hrušovského dlouhého seznamu partnerek). Co je vedlo jeho partnerky k tomu, že  tak skvělého lékaře a člověka, přímo nanebevzatého mistra, po několika letech vzájemné symbiozy opustily či zahrnuly takovým množstvím obvinění a  výčitek? Byla vina na jejich straně? Bez dlouhého vyjasňování právě onoho partnerského „tvrzení proti tvrzení“ to snadno zjistíte tak, když posoudítejejich současné vztahy a partnerský a rodinný život. A pokud je nám známo, tak všechny jeho bývalé ženy či partnerky žijí v dlouholetých a  spořádaných svazcích – na rozdíl od něho. V tomto případě nebývá od věci připomentou  světská, ale lapidární slova  z ordinace manželské poradny MUDr. Fejkové, která jasně říká, že když přijde do poradny žena, která se zamilovala do muže, který je třikrát rozvedený a zeptá se jí, zda má do takového vztahu jít, její odpověď zní jednoznačně: NE! Počty partnerek jsou stejnějednoduché, jako počty peněz v předešlé otázce. A když jen namátkou vyjmenujeme všechny ty Judity, Ivy, Jitky, 8aničky, Magdalény, tak vidíme, že nejen že jich bylo více než tři, ale že v loži pana doktora nemohly líhat v lineárním pořadí. Že je to „přirozené“ a „svobodné“ chování muže, „ohlížet se“ za ženami? Možná ano. Ale  jenom takového muže, který nemiluje a nectí svou ženu. A jak chcete aby člověk, který nemiluje a nectí svou ženu a své děti, miloval a ctil vás, svého klienta? 

Zjistěte si, jak je veden mezi svými kolegy a odbornou veřejností. Kde a jak váš duchovní učitel a terapeut publikuje, jak a kým je citován,  zda je nositelem nějakých cen, jaké má webové stránky, kde jsou k sehnání jeho přednášky atd.  I na  práci „ezoteriků“ a „Kumarů“ se vztahují stejná kritéria, jako na práci vaší. To nejjednodušší vždy je, vygooglovat si jeho jméno – dnes málokdo z nás existuje anonymně. Jak si snadno zjistíte mezi jeho žáky, Josef Hrušovský velmi toužil po tom prosadit kvantovou homeopatii na Karlovu univerzitu, zapsat se mezi vědce, mezi kolegy, nechat po sobě stopu. O tuto možnost přišel ne snad proto, že by jeho učení bylo špatné nebo dobré, ale proto, že „opisoval“, prodával duchovní vlastnictví jiných „autorů“ za své. A jestli o něm jeho kolegové terapeuti říkají, že je druhořadý pouťový kejklíř, tak je to - I bez komentářů a výtek těchto kolegů a oponentů – jehom jeho vlastní chyba. Na rozdíl od jeho přesvědčení a sebeomlouvání, jej nikdo nikdy z řad kolegů homeopatů či lékařů odborně nenapadl („sysyfa“ nepočítejme, to nejsou odborníci),  nikdo mu neublížil, byl to jen a výhradně on sám, který pro veřejný, tedy otevřený a transparentní život pohřbil a zasypal sám sebe. Vlastní hloupostí a egem.

Zamyslete se nad tím, jakou formou se nechal obohatit on od Vás. Neexistuje na této planetě nic a nikdo, kdo by nebyl sám o sobě učitelem. Přijmul pan Hrušovský vaše vlastní názory, zkušenosti a informace a zahrnul je do své praxe? Při hledání odpovědi na tuto otázku velmi rychle zjistíte, jak obrovský balast „ochrany“ a „energetických štítů“ kolem sebe navršil Josef Hrušovský A je třeba zopakovat, že opětzcela zbytečně, protože navzdory jeho vlastním tvrzením neexistuje podložené svědectví, že by mu kdo přeložil  vlas přes cestu.  Kromě výše zmíněných žen, které sebe  (nebo své děti) logicky bránily proti jeho lžím, podvodům a chronickým nevěrám. A tento jeho štít je namířen I proti vám. Proti vašemu vlastnímu světlu, pochopení, zkušenosti a unikátnímu poznání. Vzpomínám namátkou na docenta Měštáka, který operoval roštěp mého syna. Hodinu jsme si povídali v ordinaci a tato skutečná lidská a lékařská kapacita mi dlouho tiskla ruku se slovy „Vy jste skutečný mistr, od vás bych se měl učit“. Až Vy budete polemizovat s panem Hrušovským, například o tom, jaký je Váš názor na Boha a vzájemně se tak „OBOHACOVAT“  jak se se vší upřímností a čistotou snažila činit výše citovaná doktorka             a dokážete být současně alespoň trochu usebraní a pevně stát na svém stanovisku,  všimněte si například, jak   v takových situacích bere do  prstů zlatý křížek, který nosí na krku a zesiluje svůj „magický štít“ tak, až se nezkušeným lidem napoprvé může udělat I špatně. Nebojte se, je za zenitem a jeho síla slábne, klidně to zkuste  a uvědomíte si, že  to je štít I proti vám. A zvážíte, zda se chcete nechal dlouhé roky „uzdravovat“ či „vést“ někým o kom platí, že: „uzavřeme-li se před zlým, uzavřeme se I před dobrým“.

Zjistěte si, z jakých zdrojů čerpá. Duchovní vědy jsou jednoduché, od dob kdy se dochovaly jakékoli písemné záznamy, jsou pokyny prakticky všechny stejné. „Zastavte mysl, zastavíte svět, sjednoťte svou mysl, slova a skutky a najděte sílu (boha) v sobě, opřete se o vyšlapané cesty k pomoci, kterými procházeli jiní či vy sami jindy…“. Jediný problém je, že je nás jak šafránu kdo se jimi dokážeme řídit, a tak také velmio zřídka dokážeme mezi nimi rozlišovat. My se k nim rozhodně nepočítáme, po dvaceti letech intenzivní práce jsme se slavnostně zařadili mezi začátečníky.  Ale I to nám stačí k tomu, abychompoznali, že často rozdíl mezi původními zdroji spočívá v tom, jak  draze tyto informace kdo dokáže prodat. A to nejen v přeneseném ale plném smyslu slova. Pokud Vám jde o informace, tak dnes najdete „Učení Sanata Kumary a Nanebevzatých mistrů“  na všemožných internetových adresách všem zdarma přístupné a vidíte, že jejich copyright je právě achilovou patou celého hnutí „nového věku“.  Jejichž konglomeráty jsou kličkováním mezi řádky paragrafů občanského zákoníka o duchovním vlastnictvím a stalo se  oním informačním plevelem, kterým je  prakticky nemožné se proklestit  I pro zdravého člověka (a k doktorům zdraví lidé nechodí, že?). Zato je velmi snadné je zneužít. A to se těmto samozvaným spasitelům hodí stejně tak do krámu, jako některým našim politikům, kteří dokáží třikrát zdanit jednu korunu. Uvědomme si všichni, že tyto informační zdroje (reiki, paprsky, Mistři, Kristova síla…) jsou zdezadarmo a jakýkoli prodej poznání, které přichází zdarma ze Zdroje a volně k dispozici každému bez rozdílu, je podvod. Uvědomte si, jak těžko jste vy sami budovali svůj „produkt“ a jakou vám dá práci si na trhu vykřičet svoje místo a uživit svou rodinu.

Takže závěrem: Bylo by to na dlouhé povídání, a v kostce řečeno, přednášky,  stejně jako léčení Josefa Hrušovského, jsou kompilací práce někoho jiného. Pozornější posluchač, žák, čtenář či klient si snadno dá dohromady, že jeho první (a zároveň poslední)  publikace vycházela z klasické homeopatie a překladů  říznutých filozofií jeho tehdejší ženy – židovky, tedytalmudem a kabalou.  K nim po svém návratu z neúspěšné mise v USA zjevně přidal učení floridského templu Haja Luz, které v padesátých letech minulého století přišlo s nanebevzetými mistry, diamantovými, fialovými a dalšími paprsky, šambalou, Saint Germainem I Sanatem Kumarou…Tato kompilace Josefa Hrušovského v Městské knihovně na Homolce velmi dobře živila do poloviny prvního desetiletí nového letopočtu (a z nich pochází I jeho vlastní „skromná“ přezdívka Sanat Kumara). Později bychom v dalších ročnících jeho přednášek našli ozvuky Castanedova učení (mimochodem Carlos Castaneda a ženy je téma, které v celé obludnosti sexuálního zneužívání klientek a posluchaček nejlépe popsala právě Castanedova  žačka Amy Wallaceová v kniže  Čarodějova učednice a je to velmi temné čtení, koupíte jej u Dobry). Další obal pro  energetické načechrání svých posluchačů pak už Josef Hrušovský čerpal kde  se dalo:  Z ne příliš povedeného Matrixu, z různých zapomenutých filmů…  a jeho poslední ročníky jsou bohužel už jen  trapnou směsí informací z „padlých“ internetových stránek tipu Osud, Matrix, Nový věk a podobných, které nás „straší“ Chemtrails, HAARP a podobnými úlety, které jsou útočištěm těch, jejichž rozlišovací schopnosti jsou řekněme …trochu limitované a před kterými nás, za naše peníze, mají zachránit právě takoví „mistři“ jako je pan Hrušovský.

 Jako podnikatel, kterým je pan Hrušovský především, se chytil ve správné době  správné vlny, na které snad (a my jsme první, kdo mu to přejeme) dopluje zdárně do důchodu. Jeho zásluhy na úlevě (neříkejme tomu uzdravení, realisticky přiznejme, že velký počet problémů se prostěvrátil) stovek pacientů jsou nezpochybnitelné. Jeho meditace přinesly stovkám lidí příjemné pocity a ve své době I jistou hladinu duchovních informací. Ale teď si otevřeně přiznejme, že ty doby jsou pryč. Jeho programy k získávání partnerek – navíc těžce nemocných žen často v zoufalé situaci - patří jednoznačně do kategorie černé magie a své záchvaty zuřivosti a nenávisti, kterým čím dál častěji propadá, si musí pomoci on sám. Každý máme svá dramata. A stejně tak máme každý  svobodnou volbu. A v jejím rámci říkáme spolu se svou ženou naprosto při plném vědomí, otevřeně a na základě podložených informací, které si spolu s námi můžete kdykoli ověřit a i navzdory (nebo právě díky) jeho „magickým“ útokům kterými se proti těmto otázkám bránil v minulosti : V TUTO CHVÍLI BYCHOM NIKOHO K LÉČENÍ JOSEFOVI HRUŠOVSKÉMU NEDOPORUČILI. Naopak, jemu samotnému jsme po jednom jeho nekontrolovatelném výbuchu zuřivosti jasně řekli, že na nás dělá dojem člověka, který sám nutně potřebuje pomoci a tu mu nabízíme. Co myslíte, že nám odpověděl?

 

 

 

Děkujeme za pozornost

Tomáš Hradecký (tomashradecky1@gmail.com)
 

 

XXX                                                                                       16.2.2011

 

 4.6.10 Dobrý den pane Janochu, chtěla bych Vás poprosit o uveřejnění méhopříspěvkudo kategorie názorů na léčbu p. MUDr Hrušovského. Vám se sice podpíšu, ale přála bych si, aby jste jej uveřejnil anonymně. Jinak máte super stránky, každý si tu asi najde podle svéhu vkusu. Já hlavně obdivuji a postupně zkouším vaši sbírku receptů, jsem totiž nadšená kuchařka.

 

 Zdravím a přeji hezký den. A můj zmíněný názor na p. MUDr. Hrušovského: jenom mi ubližoval. Náramně se při tom bavil, protože já jsem mu za to ještě platila. Pomohli mně nakone jiní. Bůh mě asi má rád, I když jsem byla tak hloupá.

 

 
 

 

Lukáš Severa                                                                                      16.2.2011

 

 26.2.10 s panem Hrušovským jsem se poprvé setkal, když nám dělal homeopatika na duchovní misi na Madagaskar, na kterou jsem jel se skupinou Evy Puklové. Velice mě zaujalo poselství, které mi napsal. Bylo to: „Kam jsi šel po sto letech, venku nejsem, v tobě nejsem. Svět je zápas, tělo je svět. Nové tělo, nový zápas je pravda a víra, že jsem zase v tobě!!!!! A ty jsi prohrál navždy!!!!“ Proto jsem se v září minulý rok rozhodl, že k němu půjdu na konzultaci. Též jsem navštívil několik jeho přednášek na Lávce a jednou jsem byl v kostele Šimona Judy v Praze 1. Tato přednáška zvláště byla neobyčejené nádherná, v podsttatě to byl zároven klavírní a varhanní koncert. Když jsem o přestávce procházel mezi lidmi, šla z nich jako z celku neuvěřitelně nádherná energie, taková úžasná živost!! … jenom jsem mezi nimi procházel a žasl jsem. Prostě atmosféra Mistrů.

 

 Pokusím se nyní stručně shrnout hlavní přínos pana Hrušovského pro mě. A aby člověk mohl vůbec vyjádřit a projevit lásku, je k tomu nezbytný protiklad - tedy Peklo. A pan Hrušovský se nebojí jasně vyjádřit, co se mu nelíbí a třeba I použít sprostá slova. Takže toto jsem na přednáškách nasával velmi a postupně jsem v životě začal zjištovat, že mi mnohem lépe jde se radovat, vidět krásu apod. Zkrátka pan doktor je jeden z mála duchovních lidí, kteří se nebojí na svých seminářích využívat i pekelné síly. Neboť my máme v sobě vše – nebe I peklo. A je jen na nás, kdy to které využijeme. Jedno bez druhého nemůže existovat.

 

 „Já jsem“ je ta nejvyšší energie, která hýbe s vesmírem. Díky ní žijeme život, jaký žijeme. Např. to, že smysly vidíme objektitvní svět je jen díky tomu, že tomu předchází určité „já jsem“, sami st toho už ani nevšimneme. Na poslední konzultaci mi pan Hrušovský podal přímo homeopatika s potencí 1000000. Říkal jsem si, že je to nějaké divné, že by jeho celožitoní práce? J Z několik týdnů, ještě vlivem dalších okolností, jsem si uvědomil a procítl, jaká JÁ JSEM si celý život dával, tj jaké přecházelo všemu, co jsem dělal. A sice „já jsem NIC:“ A pak proč jsem např. nikdy za život neprožil vztah se ženou. Vždyť ona neměla do doho se zamilovat? Nebo proč jsem pořád nemohl být svůj a ostatní lidé se velmi lehce do mě dostávali. Když jsem byl nic, měl jsem samozřjemě nulovu rezistenci, jedině snad formou ega, ale ego, jak vím, je iluze „) … no a na pana Nic jsou třeba homeopatika až s potencí 1000000J Na nic platí jedině nicJ Bohužel posléze se mi v jednom kamarádu ukázal další pan Nic, tedy ne pan Nic, ale pan Nikdo, takže si myslím že homeopatik s potencí 1000000 by se měla mezi lidi více rozšířitJ

 

 Dále m pan Hrušovský jasně ukázal, kde brát sílu. Dát si do svého srdce duhová sdce svých rodičů, nazemivzetých Mistrů, pocítit jejich lásku. Také využít pomoci Mistrů archandělů, andělů, nanebevtetých mistrů.

 

 Nyní bych rád z celého srdce poděkova paní Daně F., Praha, za její dopis, který je zveřejněn před mojím dopisem a který se týká jejích zkušeností s panem Hrušovským. Po prvním přečtení jsem měl velmi špatný pocit. Po druhém přečtení jsem cítil obrovskou úlevu v oblasti druhé čakry, jako by tam něco spadlo. No a zbytek večera byste mě měli vidět – tak jsem se už dlouho neradoval, vyváděl jsem jako malé dítě. Prožil jsem naprosto osvobozené vnitřní díte, které právě terorrizoval ten hajzl Bůh případně Ďábel, každý ho nazvá jinak. V druhé čakře sídlí naše tvořitvost, sexualita, majetek. No a když na tomto milý Bůh sedí, člověk nemůže svobodně projevit svou tvořivost, sex stojí zaprd a podobně. Vždyť jak člověk může být tvořivý, když se apriori řekne, že toto je posváté, či toto je tak a tak !!.. V průběhu času jsem si vypátral l a odstranil ještě mnoho dalších mimiker Boha/dábla, vždycky samozřejmě za obrovské úlevy. Když jsem šel z konzultace od pana Hrušovského, po homeopaticích, která mi tam podal, jsem cítil jakýsi proces v oblasti druhé čakry. Je prostě třeba si uvědomit, žeBůh/Dábel může za mnoho našich problémů. Vezměte si třeba rakovinu – často vzniká z důvodu, že člověk v sobě potlačil nejakou emoci. Ale proč ji potlačil a ne ji svobodně vyjádřil? Protože všichni lidi, sobě si rovni, uhněteni ze stejného těsta… ještě bych jen poznamenal, že emoce jsou vlatně pekelnou silou, jeho vládce, Mistra Archanděla Lucifera, který je zakletý v hmotě, je už třeba vysvobodit… s ním právě také pracujeme na přednáškách pana Hrušovského, což je skvělé.

 

 Ve jménu nazemivzetých Mistrů mé maminky a mého tatínka, Mista El Morya (mistra modrého parsku Boží vůle), nanebevetého Mistar Ježíše Krista a Mistra Archanděla Lucifera.

 

 Lukáš Severa

 

 

Dana F., Praha                                                                    16.2.1011

25.2.1010 dobrý den, tzv. „náhodou“ jsem otevřela vaše stránky, týkající se dr. Hrušovského. Zajímají Vás zkušenosti lidí s tímto člověkem. Tak zde je ta moje. S naprostou důvěrou jsem se obrátila s mým problémem na tohoto homeopata (říjen 09). Hned v úvodu jsem se pokorně dotázala, zda je v jeho možnostech s problémem mi pomoci (deprese a nepříjemné stavy po špatně proveené regresi…). Odpověď zněla, že pochopitele ANO!!! Takže se pan Hrušovský dal do práce a začal odvádět (za mé „asistence“) démony  kdovíco ještě… propustil mě s tím, že max. do tří týdnů vše jistojistě samo odezní (též naordinoval dva homeopatické léky). Při kontrole za 6 týdnů, kdy vše zůstalo naprosto bze změny – byl nemile překvapen, můj problém začal bagatelizovat a zesměšňovat (citujI. „vy toho naděláte, víte kolik lidí mi sem chodí, co zažili něco podobného“… atd.) a velmi agresivně mi vysvětloval, že vlastně se ani problému zbavit nechce atd. jednoduše – totální nesmysly, které se ani nedalo poslouchat. Nedovedl připustit, že holt se s’vším si rady neví“… a proto raději vše obrátil proti mně. Ovšem hlavní „perla“ teprve přišla. Pan Hrušovský se mě zeptal v co vlastně věřím. Odpovídám, že v Boha, dobro, lásku atd. A v tom přisla rána mečem – cituji I včetně vyřčených vulgarismů: „Takže vážená, pokud toho Boha (utvrdila jsem se, že myslel Boha jako takového a ne třeba nějakého mého atd…) toho hajzla nepošlete do prdele, tak vaše problémy neodezní a nezbavíte s jich… ano, užasla jsem. A on pokračoval. V jeho jméně se vedou války, to on může a je odpovědný za vše špatné na zemi… (boha jsem se pochopitelně ostře „zastala“ a pokusila jsem se mu vysvětlit, že války ve jménu Boha jsou problém pouze a výhradně lidí a jejich zmatené víry atd. – pan Hrušovský nepochopil a trval na svém). … shrnutě řečeno: on, která sám sebe (předpokládám) považuje za duchovního člověka  žije vlastně ve svém – pro mě nepochopitelném světě – existenci Boha nepopírá a naopak je v tvrdé opizici a nenávisti vůči němu… No co dodat. Bylo toho ještě mnoho ale snad už ani nemám chuť to celé popisovat, prostě arogance a totální hnus. Tak takový je to pan léčitel…. Sama se už několik let zajímám o duchovní věci a proto si troufám tvrdit, že energie, s kterou on pracuje, (a může s ní mít velké úspěchy), nepatří k těm tzv. „čistým“ a pozitivním… ale to by bylo na dlouhé povídání. Vše co jsem tady tedy napsala, si přeberte po svém. S pozdravem Dana F., Praha